Αποθετήριο Κυκλικής Οικονομίας

Αποθετήριο "Κυκλικής Οικονομίας"

Το συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» και περιλαμβάνει μια συστηματικά οργανωμένη βάση δεδομένων (web-based repository) με τα ισχύοντα εθνικά τυποποιητικά έγγραφα Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και όλες τις σχετικές με την εφαρμογή λειτουργίες, που ανανεώνεται συνεχώς για να σας παρέχει πλήρη και άμεση ενημέρωση!